Inge Gustavsson

Diplomerad andningspedagog, behandlingsassistent, undersköterska och massör.

Jag guidar er i att få mer ork och energi, mer självförtroende och bättre självkänsla och social kompetens. Min slogan: "frigörande andning - att komma i kontakt med sina äkta känslor och bli mer levande och lättsam". I mina behandlingar hjälper jag till med att frigöra sig från stressande och förlamande känslor, att få kontakt med känslorna på ett nytt lekfullt sätt, som gör att de bli till en positiv energikälla, istället för rädslor. Att möta sina känslor med hjälp av beröring och andningstekniken, vilket i långa loppet leder till positiva upplevelser som omvandlar svåra känslor. Man blir starkare i att ta beslut över sitt liv, i nära relationer. Metoden har också goda resultat mot psykosomatiska besvär som känslor av: värk, rädsla, sorg, ilska, skuld, depression, utbrändhet, hot, kränkning, övergrepp, ångest, whiplashskada, fibromyalgi, astma, ensamhet, övergivenhet, m.m.

Jag har gått Mullingstorp och 2-årig andningsutbildning, hållit i >800 andningssessioner, så jag tror du kan känna trygghet. Välkommen!

Kirsten - Suzanne - Birgitta - Gudrun - Inge - Markus