Varför mår vi så dåligt när vi har det så bra?
Ja, det är frågan många ställer sig.
Kroppen och själen hänger ihop vilket vi inte alltid tänker på.

I mitt arbete fokuserar jag på individen som vågar ta steget för bättre livskvalitet, minskad sjukfrånvaro och energikrävande konflikter, i såväl arbete som i privatlivet.

Min målsättning i mina uppdrag är att se helheten till varje individs behov, och att skapa kunskap och motivering för hjälp till självhjälp.

Jag är Diplomerad Rehabkonsult, Diplomerad ICF Coach, och Certifierad handledare i Stahremetoden, allt med Kognitiv beteendeterapi (KBT) som grund, och har även  en kurs i Sockerberoende vid Bitten Jonsson Center, för att lättare förstå de problem som sockerberoendet ger.

Med detta i ryggen erbjuder jag mental träning, motiverande samtal, personlig coaching och för dig med övervikt en 10-veckors utbildning med Stahremetoden. Individuellt eller i grupp.

Av egen erfarenhet vet jag, man måste chansa och våga för att få något, men samtidigt vara realistisk.

Idag driver jag Språngbrädan Österlen, och känner en fantastisk glädje och tillfredsställelse i mitt arbete.
Våga så vinner du!  Jag vågade och vann!

0733-515767

www.mentorab.se

Birgitta - Erkki - Gudrun - Kirsten - Kristina - Annika